Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Ένταξη της εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Πράσινο Ταμείο

Newsroom
07/06/2022 16:12
 
 
 

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τη δράση με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης», προϋπολογισμού 37.200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Στόχος του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.) είναι να καθορίσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.