Νάξος: Το καρνάγιο Κουφονησίου και άλλα σημαντικά θέματα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Newsroom
25/11/2022 15:29
 
 
 

 

Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 7:00 το βράδυ.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσης 26 θέματα μεταξύ των οποίων και η λειτουργία του καρνάγιου Κουφονησίου θέμα που έχει ζητήσει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Μανώλης Πολυκρέτης και έχει φτάσει μέχρι και τη βουλή με αναφορά του βουλευτή Φίλιππου Φόρτωμα.

Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι η ανακήρυξη του Κωνσταντίνου Μαρτίνου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η αγορά ακινήτου στις Τρίποδες και η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Κωνσταντίνου Μαρτίνου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βίβλου, για χρησιμοποίηση του ως χώρου αθλοπαιδιών.

3. Λήψη απόφασης για τη σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αμοργού για την παροχή από αυτόν διοικητικής υποστήριξης ή μη σε θέματα πολεοδομίας και δόμησης, ως και για την άσκηση ή μη μέρους των αρμοδιοτήτων της ΥΔΟΜ και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του κανονισμού λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και έγκριση της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση κινδύνων.

5. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην υπό σύσταση Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ», και σε καταφατική περίπτωση ορισμός του Δημάρχου ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του δικτύου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή του καταστατικού και κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια.

6. Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την υπ’ αρ. 71/2022 δικαστική απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Νάξου, για τη λειτουργία του καρνάγιου Κουφονησίων.

7. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

8. Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ Δ.ΥΠ.Α (τ.Ο.Α.Ε.Δ) και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την αποδοχή δωρεάν κατά χρήση παραχώρησης ενός (1) καταστήματος και μίας (1) αίθουσας συγκέντρωσης του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΝΑΞΟΣ Ι» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

9. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικον. έτους 2022.

10. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου οικον. έτους 2022.

11. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικον. έτους 2022.

12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

13. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

14. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.

15. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Νάξου για την πραγματοποίηση του μαθήματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» σπουδαστών της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

17. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας στο Οικομουσείο Κορώνου σε «Οικομουσείο Κορώνου Μανώλης Δημητρίου Μανωλάς».

18. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών, για το έτος 2023.

19. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων – ορισμός μελών του Δ.Σ. στην Επιτροπή».

20. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη αίθουσας Ανδρονικείου Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δαμαριώνα.

22. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων χορού από τη χορευτική ομάδα «ΣΥΝΑΞΙΑ».

23. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.

24. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλλης για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

25. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» για τη διεξαγωγή αγώνων πετοσφαίρισης την αθλητική περίοδο 2022-2023.

26. Έγκριση διαγραφής ενός νηπίου από το δυναμικό του 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και εγγραφή ενός νηπίου προς κάλυψη της κενωθείσας θέσης.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.