Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης: Σε ποια τμήματα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή

Newsroom
09/03/2020 12:04
 
 
 

 

Πέντε Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, το οποίο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη να δηλώσει συμμετοχή.

Ειδικότερα, από την παρακάτω λίστα, υλοποιούνται ήδη τα 2 πρώτα προγράμματα και μπορούν να δημιουργηθούν και επιπλέον τρία 3 τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία (25 ώρες)
2. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)
3. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50 ώρες)
4. Φωτογραφία (25 ώρες)
5. Οικιακή παραγωγή οίνου, ποτών και ηδύποτων (30 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Οι αιτήσεις συνεχίζονται για όλα τα προγράμματα.
Τηλ.: 22810-81001
Υπεύθυνες υπάλληλοι: Ελισάβετ Φρέρη, Σοφία Λαγουδάκη
Ταχ. Διεύθυνση: Κων/νου Μαρούλη και Μαυρομουστάκη 9 – Σύρος 84100
E-mail: dsepron@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

(Visited 35 times, 1 visits today)