Νάξος: Ο Φο.Δ.Σ.Α. και πάλι στο προσκήνιο – Προσφυγή του δήμου στο ΣτΕ για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου»

Newsroom
15/09/2022 00:23
 
 
 

 

Επιμένει στην ανάδειξη αναδόχου για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου» ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπου μετά την προσφυγή κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Νομού Κυκλάδων αλλά και της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορούσε την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ», προσφεύγει αυτή τη φορά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε πρόσφατη συνεδρίαση της ενέκρινε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Λεονάρδος Χατζηανδρέου), την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά:

1. Της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Νομού Κυκλάδων.
2. Της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.

Επίσης, χορηγεί την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βασίλη Καραμπίνη, να καταθέσει για λογαριασμό του δήμου την αίτηση ακύρωσης και να παραστεί και να εκπροσωπήσει το δήμο κατά την εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο κ. Χατζηανδρέου αιτιολογώντας την αντίθεση του με την προσφυγή στο ΣτΕ, τόνισε ότι δεν θα ήθελε «να συνεχιστεί αυτή η αντιδικία με την Περιφέρεια».

Απαντώντας στον κ. Χατζηανδρέου ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτρης Λιανός σημείωσε ότι: «Εμείς δεν έχουμε αντιδικία με την Περιφέρεια. Εμείς έχουμε με τον ΦΟΔΣΑ και το θέμα είναι απλά οικονομικό».

Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Βρούτσης που τάχθηκε υπέρ της προσφυγής, είπε ότι «είναι κρίσιμο το να κριθεί η συνταγματικότητα ή όχι της διάταξης. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Οπότε, όπως και στην ειδική διοικητική προσφυγή, θα ψηφίσω και εδώ υπέρ».

Ιστορικό

– Αρχικά ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν αντιδρά στη δημιουργία του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Αντιθέτως ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός συμφωνεί με το καταστατικό του και εκλέγεται μέλος του ΔΣ του ΦοΔΣΑ.

– Στη συνέχεια, σηκώνει «αντάρτικο» και αρνείται να συμμετέχει στο Φορέα όπως και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.  Μάλιστα η Οικονομική Επιτροπή Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αποφασίζει να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ». Οι σχέσεις μεταξύ του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του ΦοΔΣΑ είναι σε τεντωμένο σκοινί και ο Φορέας προχωράει σε διαδοχικά εξώδικα κατά του δήμου.

– Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακυρώνει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τονίζοντας ότι αυτή εκδόθηκε «αναρμοδίως» και «κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού ο ΦοΔΣΑ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νάξου».

– Στη συνέχεια, ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων άσκησε προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152. Η ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, με απόφασή της απέρριψε την προσφυγή του δήμου.

– Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «συμμορφώνεται» με τις παραπάνω αποφάσεις και τη νομιμότητα και πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΦοΔΣΑ.

– Με πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να προσβάλει τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Νομού Κυκλάδων, ώστε να ορίσει ο ίδιος εργολάβο (μετά από διαγωνισμό) και όχι ο ΦοΔΣΑ, για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου».

(Visited 272 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.