Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΦΟΔΣΑ: Έγκριση δημοπράτησης έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου

  Τη δρομολόγηση της κατασκευής Μονάδας προεπεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και Χώρου Υγειονομικής Ταφής