ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές αγρότες

12,6 εκατ. ευρώ σε 182 γεωργικές επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντική διαχείριση

Αναρτήθηκε ο πίνακας των 182 γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδίων βελτίωσης) στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που εντάσσονται στις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση

Ψηφιακά η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων

  Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία