Ετικέτα: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

Τροποποιήσεις στο έργο του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Σύρου» ώστε να «προλάβει» την τρέχουσα προγραμματική περίοδο

  Την τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037532 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία